Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje
Det er dit lokale områdekontor, hjemmesygeplejersken eller forstanderen på plejehjemmet, som vurderer behovet for omsorgstandpleje, ganske som ved tildeling af hjemmehjælp, hjemmesygepleje m.v.

Kontakt et af de fem lokalområdekontorer:

Lokalområdekontor – Amager:
Telefon: 33 66 33 66
Telefontid: 08.00 – 15.30
E-mail: poamager@suf.kk.dk

Lokalområdekontor – Bispebjerg – Nørrebro:
Telefon: 33 66 33 66
Telefontid: 08.00 – 15.30

Lokalområdekontor – Indre By – Østerbro:
Telefon: 33 66 33 66
Telefontid: 08.00 – 15.30
E-mail: omraadekontor-ibo@suf.kk.dk

Lokalområdekontor – Vanløse – Brønshøj – Husum
Telefon: 33 66 33 66
Telefontid: 08.00 – 15.30
E-mail: myndighedsafdelingenvbh@suf.kk.dk

Lokalområdekontor – Vesterbro – Kgs. Enghave – Valby
Telefon: 33 66 33 66
Telefontid: 08.00 – 15.30
E-mail: Vesterbro-KgsEnghave-Valby@suf.kk.dk

Omsorgstandpleje eller specialtandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen. Læs mere om specialtandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.