Specialtandpleje

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne med så store funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Hvad er specialtandpleje?

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne med udviklingshæmning, autisme eller en kronisk psykiatrisk lidelse (psykose), som gør det vanskeligt eller umuligt at benytte tandpleje hos en praktiserende tandlæge. Der modtages ikke henvisning pga. tandlægeangst, medmindre den henviste tillige lider af en langvarig og alvorlig psykisk lidelse eller en vidtgående udviklingsforstyrrelse.

Det forudsættes, at man har en funktionsnedsættelse der gør, at man er afhængig af andres hjælp. Det vil således sige, at funktionsnedsættelsen er så betragtelig, at man kan oppebære offentlig pension, selv om dette i sig selv ikke er en tilstrækkelig forudsætning.

Indlagte psykiatriske syge, som midlertidigt har en alvorlig funktionsnedsættelse, henvises til nødbehandling eller anen begrænset behandling.

Behandlinger i specialtandplejen
I specialtandplejen har man krav på at få samme behandlingsformer, som kommunal børne- og ungetandpleje eller private tandlægepraksisser tilbyder.

Behandlingerne i specialtandplejen omfatter primært nødvendige istandsættelser af tandsættet. Læs mere om behandlingerne i specialtandplejen.

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Vi tilbyder behanding på klinikker på Amager, Vesterbro, Bispebjerg Hospital og Sct. Hans Hospital i Roskilde.

Den væsentligste lovgivning vedr. specialtandpleje er:

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.