Specialtandpleje

Behandlinger i specialtandplejen.

Behandlinger

Specialtandplejen er:

  • forebyggende og vedligeholdende tandpleje
  • afhjælpning af smerter
  • behandling af funktionsforstyrrelser og sygdomme i tænder, mund og kæber
  • behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt,

og fordelene for borgeren ved behandling skal klart overstige ulemperne. Der kan tilbydes større behandlinger, hvis borgerens almentilstand og hygiejne er velegnet.

Behandlingerne i specialtandplejen
De mest almindelige behandlinger i specialtandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækninger.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Behandlingerne kan efter behov udføres under generel anæstesi (helbedøvelse).

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Behandlingen udføres af særligt trænet personale på en af vores klinikker på Amager (Brydes Allé), Vesterbro (Tietgensgade), Bispebjerg Hospital og Sct. Hans Hospital i Roskilde.

Størstedelen af Specialtandplejens klinikker er forsynet med lift og vi forventer, at ledsagende personale eller pårørende er ansvarlige for og kan forestå liftning, hvis der er behov. Da klinikkerne kun er udstyret med et standard sejl, vil det være en fordel at medbringe eget sejl.

Alle behandlinger i specialtandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne har funktionsnedsættelser. Behandlingerne udføres af særligt trænet tandplejepersonale. Der er pr. 1. januar 2018 igen indført fritvalgsordning for specialtandpleje. Læs mere i ‘Bekendtgørelse om tandpleje’ (BEK nr 1658 af 22/12/2017).

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om behandlingerne i specialtandplejen kan du kontakte Københavns Kommunes Voksentandpleje på tlf. 33 17 57 80.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.